aureola

skinuti aureolu /komu, čemu/

aureola

steći aureolu

aut

biti u autu

autogol

zabiti autogol

avion

ne vidi se /što/ iz aviona

avion

vidi se /što/ iz aviona