car

car je gol

car

dati caru carevo, a Bogu Božje

car

gol kao car

car

kamo car ide pješice

car

tamo gdje car ide pješke

car

živjeti kao car

car

živjeti kao mali car

car

znati što je car večerao

carev

dati caru carevo, a Bogu Božje

carev

ni za carevo blago

carevati

caruje /gdje/ grobna tišina

carevina

to je moja carevina

carevina

zadužiti se kao turska carevina

carstvo

carstvo mraka

carstvo

carstvo mrtvih

carstvo

carstvo sjena

carstvo

carstvo smrti

carstvo

carstvo snova

carstvo

došlo je /čije/ carstvo

carstvo

otići u carstvo snova

ceh

plaćati ceh

ceh

platiti ceh

ceh

podmiriti svoj ceh

cekin

kao cekin žuti rezanci