cekin

žut kao cekin

celofan

zaviti /što/ u celofan

cementirati

cementirati /čiju/ vlast

cent

ne dobiti ni centa

cent

nemati ni jednoga centa

centar

biti u centru pažnje

centar

biti u centru pozornosti

centar

naći se u centru pažnje

centar

naći se u centru pozornosti

cenzorski

cenzorske škare

ceremonija

bez ceremonije

ceremonija

izvoditi ceremonije

ceremonija

praviti ceremonije

ceriti povr.

ceriti se od uha do uha

cesta

baciti /koga/ na cestu

cesta

biti na cesti

cesta

izbaciti /koga/ na cestu

cesta

mjeriti cestu

cesta

naći se na cesti

cesta

nije /tko/ našao /što/ na cesti

cesta

nije našao /što/ na cesti

cesta

ostati na cesti

cesta

široka /komu/ cesta

cesta

uhvati se ceste