cesta

završiti na cesti

cičati

cičati kao guja u procijepu

cicvara

imati cicvaru u glavi

Ciganin

crn kao Ciganin

Ciganka

imati /čega/ kao Ciganka meda

Ciganka

u Ciganke bi izmamio dijete

ciganski

ciganska godina

ciganski

ciganska posla

cigareta

baciti cigarete

cigareta

pušiti cigaretu za cigaretom

cigla

neće /komu/ pasti cigla na glavu

cigli

ne izustiti ni cigle ciglovetne

ciglovetan

ne izustiti ni cigle ciglovetne

Cigo

svaki Cigo svoga konja hvali

cijediti

cijediti novac /komu/

cijediti

cijediti novac iz /koga/

cijediti

cijediti riječi iz /koga/

cijel

na oči cijelomu svijetu

cijeli

na oči cijeloga svijeta

cijena

biti na cijeni

cijena

dati /komu što/ ispod cijene

cijena

dobiti na cijeni

cijena

dobivati na cijeni

cijena

ima /tko, što/ cijenu