cijena

imati cijenu

cijena

imati svoju cijenu

cijena

nabijati /žčemu/ cijenu

cijena

nema /komu, čemu/ cijene

cijena

nemati cijenu

cijena

ni po cijenu života

cijena

ni po koju cijenu

cijena

ni pod cijenu života

cijena

ni pod koju cijenu

cijena

oboriti cijenu

cijena

odmrzavati cijene

cijena

odmrznuti cijene

cijena

odrapiti /komu/ visoku cijenu

cijena

opaliti cijenu

cijena

osigurati /što/ po svaku cijenu

cijena

paprene cijene

cijena

po cijenu života

cijena

po cijenu života

cijena

po svaku cijenu

cijena

po svaku cijenu

cijena

pod cijenu života

cijena

pod svaku cijenu

cijena

preslane cijene

cijena

prodati /komu što/ ispod cijene