jaje

biti nalik na /koga, što/ kao jaje jajetu

jaje

biti sličan /komu, čemu/ kao jaje jajetu

jaje

biti sličan /komu/ kao jaje jajetu

jaje

biti sličan kao jaje jajetu

jaje

do jaja

jaje

doći će koka na jaja

jaje

hladiti jaja

jaje

hodati kao po jajima

jaje

ići kao po jajima

jaje

kukavičje jaje

jaje

ležati na jajima

jaje

oznojiti jaja

jaje

podmetati /komu/ kukavičje jaje

jaje

podmetati /komu/ kukavičje kukavičko jaje

jaje

podmetati /komu/ u gnijezdo kukavičje jaje

jaje

podmetnuti /komu/ kukavičje jaje

jaje

sjediti na jajima

jaje

sličiti jedno drugomu kao jaje jajetu

jaje

sličiti kao jaje jajetu

jaje

sličiti kao jaje na jaje

jaje

slično kao jaje jajetu

jaje

tražiti dlaku u jajetu

jaje

tražiti dlaku u jaju

jak

imati jake laktove