janje

krotak kao janje

janje

miran kao janje

janje

nevino janje

janje

umiljat kao janje

janje

žrtveno janje

janjeći

biti janjeće ćudi

janjeći

vuk u janjećoj koži

Janko

proći kao Janko na Kosovu

Janko

provesti se kao Janko na Kosovu

jao

jao meni!

jao

jao si ga /komu/!

jao

jao tebi!

jarac

dati jarcu da čuva kupus

jarac

derati se kao jarac

jarac

derati svoga jarca

jarac

musti jarca

jarac

musti jarca u rešeto

jarac

stari jarac

jarac

žrtveni jarac

jaram

skinuti jaram

jaram

skinuti sa sebe jaram

jaram

stenjati pod tuđim jarmom

jaram

stresti lance jarma

jaram

zbaciti jaram