jak

imati jake živce

jak

jak na jeziku

jak prid.

biti jak na peru

jak prid.

biti jake petlje

jak prid.

jača polovica

jak prid.

jak kao bik

jak prid.

jak kao čelik

jak prid.

jak kao hrast

jak prid.

jak kao medvjed

jak prid.

jak na peru

jak prid.

jak na riječima

jak prid.

jaka ruka

jak prid.

jako kao paučina

jak prid.

zakon jačega

jako

jako gledati na /što/

jalov

jalov posao

jalov

prihvatiti se jalova posla

jama

doći iz jame u rupu

jama

kopati /komu/ jamu

jama

kopati pod /kim/ jamu

jamčiti

jamčiti /komu, što/ svojom glavom

janje

biti strpljiv kao janje

janje

ići kao janje na klanje

janje

janje moje!