lavlji

lavljim dijelom

lavovski prid.

lavovska borba

lavovski prid.

lavovski dio

lavovski prid.

lavovski posao

lavovski pril.

boriti se lavovski za /koga, što/

lavovski pril.

lavovski se boriti

laž

natjerati /koga/ u laž

laž

tjerati /koga/ u laž

laž

uhvatiti /koga/ u laži

laž

utjerati /koga/ u laž

lažan

krasiti se lažnim perjem

lebdjeti

lebdi /komu/ pred očima

lebdjeti

lebdi /što/ u zraku

lebdjeti

lebdjeti /komu/ pred očima

lebdjeti

lebdjeti između života i smrti

lebdjeti

lebdjeti u oblacima

lebdjeti

lebdjeti u vakuumu

leća im.2

prodati /komu što/ za zdjelu leće

leći

leći na gunj

led

biti na ledu

led

držati /koga/ na ledu

led

hladan kao led

led

led je probijen

led

napisati kukom po ledu