led

navesti /koga/ na tanak led

led

navući /koga/ na tanak led

led

pisati kukom po ledu

led

probijati led

led

probiti led

led

staviti /koga, što/ na led

led

zapisati na led

leđa

baciti /koga/ na leđa

leđa

Bogu iza leđa

leđa

Bogu za leđima

leđa

činiti /što/ preko /čijih/ leđa

leđa

čuvati /komu/ leđa

leđa

čuvati leđa

leđa

čuvati svoja leđa

leđa

dati /komu/ vjetar u leđa

leđa

dati /komu/ vjetar u leđa

leđa

gledati /komu/ leđa

leđa

gledati /komu/ u leđa

leđa

govoriti /komu što/ iza leđa

leđa

govoriti /što/ iza /čijih/ leđa

leđa

govoriti /što/ iza leđa

leđa

grbiti leđa

leđa

guliti /komu/ remenje s leđa

leđa

iskusiti /što/ na svojim leđima