ma

ma hajde!

ma

ma i na kozi orao

ma

ma kakav

ma

ma nemoj mi reći

ma

ma nemoj!

ma

ma nemojte!

ma

ma što bilo

mač

Damoklov mač

mač

dvosjekli mač

mač

istrebljivati /koga, što/ ognjem i mačem

mač

mač s dvije oštrice

mač

mač visi /komu/ nad glavom

mač

ukrstiti mačeve

mač

ukrstiti mačeve s /kim/

mač

uništavati /što/ ognjem i mačem

mač

uništiti /što/ ognjem i mačem

mač

visi /komu/ mač nad glavom

maca

pojela je maca jezik /komu/

maca

popapala je maca jezik /komu/

mačak

baci mačku pod rep

mačak

baciti /što/ mačku pod rep

mačak

biti zaljubljen kao mačak

mačak

kupiti mačka u vreći

mačak

kupovati mačka u vreći