mačka

motati se kao mačka oko vruće kaše

mačka

neće mačka kobasice

mačka

nositi /što/ kao mačka mlade

mačka

obilaziti /koga, što/ kao mačka oko vruće kaše

mačka

osjećati se kao prebijena mačka

mačka

pretući /koga/ kao mačku

mačka

slagati se kao pas i mačka

mačka

voljeti se kao pas i mačka

mačka

vući mačka za rep

mačka

vući se kao prebijena mačka

mačka

živjeti kao pas i mačka

magarac

čekaj, magarče, do zelene trave

magarac

crkni, magarče, do zelene trave

magarac

izjeo vuk magarca

magarac

napraviti od komarca magarca

magarac

ne lipši, magarče, do zelene trave

magarac

pasti s konja na magarca

magarac

pojeo vuk magarca

magarac

pristaje /komu što/ kao magarcu sedlo

magarac

razumjeti se u /što/ kao magarac u kantar

magarac

spasti s konja na magarca

magarac

tvrdoglav kao magarac

magare

čekaj, magare, dok trava naraste

magare

crkni, magare, dok trava naraste