mačak

mačak u vreći

mačak

motati se kao mačak oko vruće kaše

mačak

obilaziti /koga, što/ kao mačak oko vrele kaše

mačak

obilaziti /koga, što/ kao mačak oko vruće kobasice

mačak

obilaziti kao mačak oko vruće kaše

mačak

objesi to mačku o rep

mačak

objesi to mačku za rep

mačak

objesiti /što/ mačku o rep

mačak

povući mačka za rep

mačak

to je mačak u vreći

mačak

veži to mačku o rep

mačak

zaljubiti se kao mačak

mače

gledati kao mače u žižak

mače

nemati ni kučeta ni mačeta

mače

piljiti kao mače u žižak

mačji

mačji kašalj

mačji

nije /što/ mačji kašalj

mačji

nije /tko/ mačji kašalj

mačka

baciti mačku pod rep

mačka

gledati se kao pas i mačka

mačka

igra mačke i miša

mačka

igrati se s /kim/ mačke i miša

mačka

kretati se sporo kao prebijena mačka

mačka

kupiti mačku u vreći