mah

u više mahova

mah

uzeti maha

mahati

mahati repom

mahnuti

mahnuti repom

majčin

mirisati još na majčino mlijeko

majčin

mirisati na majčino mlijeko

majčin

usisati /što/ s majčinim mlijekom

majka

baciti se na majku

majka

biti /komu/ i otac i majka

majka

gol kao od majke

majka

gol kao od majke rođen

majka

i otac i majka

majka

jadna je /komu/ majka

majka

kao od majke rođen

majka

napiti se kao majka

majka

od zla oca, a od gore majke

majka

pijan kao majka

majka

pijan kao majka zemlja

majka

sisati dvije majke

majka

to je još mila majka

majka

to je mila majka

majka

žalosna /komu/ majka

majka

žalosna /ti/ majka

majstor

biti pravi majstor u /čemu/