magare

glup kao magare

magare

izjeo vuk magare

magare

lijen kao magare

magare

lipši, magare, dok trava ne naraste

magare

pojeo vuk magare

magareći

učiniti /komu/ magareću uslugu

magareći

zasjesti u magareću klupu

magla

hvatati maglu

magla

ići kao guske u maglu

magla

magla gusta kao tijesto

magla

magla kao tijesto

magla

ponašati se kao guske u magli

magla

prodavati /komu/ maglu

magla

sjećati se /koga, čega/ kao kroz maglu

magla

sjećati se /koga, čega/ kroz maglu

magla

uhvatiti maglu

magnet

privlačiti kao magnet

mah

dati maha /čemu/

mah

dati srcu maha

mah

na mahove

mah

puštati srcu maha

mah

pustiti srcu maha

mah

u isti mah

mah

u prvi mah