taj

to i vrapci znaju

taj

to je /komu/ hvala

taj

to je Bogu za plakati

taj

to je da ti mozak stane

taj

to je iz drugoga filma

taj

to je kao šaka u oko

taj

to je kao šakom u oko

taj

to je prevelik zalogaj za /koga/

taj

to je previše

taj

to je šaka u oko

taj

to je stara priča

taj

to je svršena stvar

taj

to je velik zalogaj

taj

to je viša matematika

taj

to nije sitnica

taj

to već i vrapci cvrkuću

taj

to već i vrapci na krovu znaju

taj

u to ime

taj

u tom grmu leži zec

tajna

javna tajna

tajna

odnijeti tajnu sa sobom u grob

tajna

zaogrnuti /što/ velom tajne

takav

takav i takav

taknuti

biti taknut u žicu