taknuti

ne taknuti /koga/ ni prstom

taknuti

ne taknuti malim prstom /koga, što/

taknuti

ne taknuti ni prstom /koga, što/

taknuti

ne taknuti prstom /koga, što/

taknuti

taknuti /koga/ u srce

taknuti

taknuti u osinjak

taknuti

taknuti u osinje gnijezdo

tako

i tako redom

tako

nije vrag tako crn

tako

tako /komu/ i treba!

tako

tako mi Boga!

tako

tako mi duše!

tako

tako mi vjere!

tako čest.

kako došlo, tako pa prošlo

tako pril.

kako došlo, tako prošlo

takt

bez takta

takt

davati takt /čemu/

takt

imati takta

takt

ispasti iz takta

takt

izbaciti /koga/ iz takta

takt

izići iz takta

takt

udariti takt /čemu/

tama

tušta i tama

taman prid.

prikazati /koga, što/ u tamnoj boji