taman pril.

taman posla

tamjan

bježati od /koga, čega/ kao vrag od tamjana

tamjan

bojati se /koga, čega/ kao vrag tamjana

tamjan

kaditi /komu/ tamjanom

tamjan

mirisati na tamjan

tamjan

ne dati ni Bogu tamjana

tamjan

okaditi /komu/ tamjanom

tamno

tamno kao u rogu

tamo

čovječja noga nije tamo kročila

tamo

cvati tamo gdje si posijan

tamo

cvjetaj tamo gdje si posijan

tamo

ljudska noga nije tamo stupila

tamo

netko tamo

tamo

ni amo ni tamo

tamo

ni tamo ni amo

tamo

ni tamo ni ovamo

tamo

tamo gdje car ide pješice

tamo

tu i tamo

tanak

biti tankih živaca

tanak

izvući tanji kraj

tanak

navesti /koga/ na tanak led

tanak

navući /koga/ na tanak led

tanak

pasti na tanke grane

tanak

rod po tankoj krvi