u

prekinuti se u poslu

u

prijeći /komu što/ u naviku

u im.m.

priskočiti /komu/ u pomoć

u prij.

bacanje pijeska u oči /komu/

u prij.

bacanje prašine /komu/ u oči

u prij.

bacati /koga, što/ u isti koš

u prij.

bacati /koga, što/ u staro željezo

u prij.

bacati /koga/ u bijedu

u prij.

bacati /koga/ u sjenu

u prij.

bacati /komu što/ u lice

u prij.

bacati /komu/ pepeo u oči

u prij.

bacati /komu/ pijesak u oči

u prij.

bacati /komu/ prah u oči

u prij.

bacati /komu/ prašinu u oči

u prij.

bacati /komu/ rukavicu u lice

u prij.

bacati /što/ u blato

u prij.

bacati /što/ u kljun

u prij.

bacati /što/ u vjetar

u prij.

bacati novac u vodu

u prij.

bacati riječi u vjetar

u prij.

bacati se u trošak

u prij.

bacati sve u jedan lonac

u prij.

baciti /koga, što/ u sjenu

u prij.

baciti /koga, što/ u staro željezo