u prij.

baciti koplje u trnje

u prij.

baciti pero u trnje

u prij.

baciti se u trošak

u prij.

baciti se u troškove

u prij.

baciti u očaj /koga/

u prij.

baciti u verige /koga/

u prij.

baciti u zapećak /koga/

u prij.

bez lipe u džepu

u prij.

biti /komu/ kost u grlu

u prij.

biti /komu/ trn u oku

u prij.

biti /komu/ u pameti

u prij.

biti /komu/ u stopama

u prij.

biti bez lipe u džepu

u prij.

biti deveti u plugu

u prij.

biti do grla u dugovima

u prij.

biti dobar u krevetu

u prij.

biti doma u /čemu/

u prij.

biti igračka u /čijim/ rukama

u prij.

biti instrument u /čijim/ rukama

u prij.

biti jednom nogom u grobu

u prij.

biti još u pelenama

u prij.

biti još u povojima

u prij.

biti još u povoju

u prij.

biti kod kuće u /čemu/