u prij.

baciti /koga, što/ u zrak

u prij.

baciti /koga/ u bijedu

u prij.

baciti /koga/ u lance

u prij.

baciti /koga/ u nepriliku

u prij.

baciti /koga/ u očaj

u prij.

baciti /koga/ u okove

u prij.

baciti /koga/ u sjenu

u prij.

baciti /koga/ u sumnju

u prij.

baciti /koga/ u top

u prij.

baciti /koga/ u verige

u prij.

baciti /koga/ u zasjenak

u prij.

baciti /komu što/ u lice

u prij.

baciti /komu što/ u oči

u prij.

baciti /komu/ crva u glavu

u prij.

baciti /komu/ pepeo u oči

u prij.

baciti /komu/ pijesak u oči

u prij.

baciti /komu/ prašinu u oči

u prij.

baciti /komu/ rukavicu u lice

u prij.

baciti /što/ u kljun

u prij.

baciti /što/ u usta

u prij.

baciti /što/ u vjetar

u prij.

baciti /što/ u vodu

u prij.

baciti iskru u barut

u prij.

baciti jabuku u /čije/ krilo