za prij1

držati jezik za zubima

za prij1

držati se za jedno uže s /kim/

za prij1

drže /ga/ za ništa

za prij1

dušu dati za /koga, što/

za prij1

glava za dvije kape

za prij1

govori /što/ samo za sebe

za prij1

gubiti glavu za /kim, čim/

za prij1

hajati za /koga, što/ kao za lanjski snijeg

za prij1

hrana za bogove

za prij1

hvatati se za /čiji/ skut

za prij1

hvatati se za glavu

za prij1

hvatati se za slamku

za prij1

hvatati se za trbuh od smijeha

za prij1

hvatati se za želudac od smijeha

za prij1

i mi konja za trku imamo

za prij1

ići s trbuhom za kruhom

za prij1

ići stopu u stopu za /kim/

za prij1

ići trbuhom za kruhom

za prij1

ići za /čijom/ suknjom

za prij1

ići za /kakvim/ ciljem

za prij1

ići za /kim/ kao sjena

za prij1

ići za /koga, što/ i u vodu i u vatru

za prij1

ići za /koga, što/ u vatru i u vodu

za prij1

ići za /koga/ i u vatru i u vodu