za prij1

ići za ciljem

za prij1

ići za kruhom

za prij1

ići za suknjom

za prij1

ići za svojim poslom

za prij1

ići za zaradom

za prij1

ide /komu što/ za rukom

za prij1

ide za rukom /komu što/

za prij1

ima /čega/ za izvoz

za prij1

ima dana za megdana

za prij1

imati debele razloge za /što/

za prij1

imati dobar njuh za /koga, što/

za prij1

imati dobar nos za /koga, što/

za prij1

imati dobre temelje za /što/

za prij1

imati muda za /što/

za prij1

imati nerv za /što/

za prij1

imati nos za /koga, što/

za prij1

imati nosa za /što/

za prij1

imati sluh za /koga, što/

za prij1

imati sluha za /koga, što/

za prij1

imati sto razloga za /što/

za prij1

imati svog konja za trku

za prij1

imati uho za /što/

za prij1

imati žicu za /što/

za prij1

imati živaca za /koga, što/