za prij1

istini za volju

za prij1

izbjeći /komu, čemu/ za dlaku

za prij1

izgubiti glavu za /kim, čim/

za prij1

izgubiti pamet za /kim/

za prij1

jesti da puca za ušima

za prij1

jesti da sve puca za ušima

za prij1

jesti za dvojicu

za prij1

jezik za zube!

za prij1

kao za lijek

za prij1

kao za vraga

za prij1

kupiti rog za svijeću

za prij1

lako za to

za prij1

lomiti noge za /kim, čim/

za prij1

mari /tko/ za /koga, što/ kao za lanjski snijeg

za prij1

mariti za /koga, što/ kao za fratarsku čorbu

za prij1

mariti za /koga/ kao pas za petu nogu

za prij1

metati ruku u vatru za /koga/

za prij1

metnuti ruku u vatru za /koga/

za prij1

mnogo vike ni za što

za prij1

moći /koga, što/ za pojas zadjenuti

za prij1

moliti /koga/ kao Boga za /što/

za prij1

možeš to sebi zataknuti za šešir

za prij1

mučiti se za koricu kruha

za prij1

mučiti se za koru kruha